KONGRES: 10. OŽUJKA U HOTELU SHERATON, ZAGREB

VEĆ 13. GODINU...

 

prof. dr. sc. Nikica Gabrić


Zanimanje: specijalist oftalmolog
Znanstveni stupanj: doktor znanosti, profesor
Godina rođenja: 1961.
Mjesto rođenja: Metković, HrvatskaIzobrazba:
 • 1984. - diplomirao na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu s prosječnom ocjenom ocjenom 4,52.
 • 1986. - zaposlio se kao znanstveni pripravnik Medicinskog fakulteta na Klinici za očne bolesti KBC Rebro.
 • 1988. - magistrirao na temu "Kompjutorsko praćenje postoperativnih komplikacija nakon operacije katarakte" pod mentorstvom prof. dr. sc. Krešimira Čupaka.
 • 1990. - zaposlio se kao liječnik specijalist oftalmolog u Zavodu za oftalmologiju Opće bolnice "Sveti Duh".
 • 1995. - Izabran za voditelja Lions Hrvatske očne banke, te za Ravnatelja Zaklade Lions Hrvatske očne banke.
 • 1997. - doktorirao na temu “Usporedna analiza pohranjivanja transplantata rožnice kod kunića i čovjeka – prilog formiranju prve hrvatske očne banke” pod mentorstvom Doc. dr. sc. Ljerke Henč-Petrinović.
 • 2000. - stjecanje znanstveno-nastavnog zvanja docent na Medicinskom fakultutu Sveučilišta u Rijeci
 • 2000. - član Hrvatske Akademije medicinskih znanosti
 • 2001. - Predstojnik Zavoda za oftalmologiju O.B. “Sveti Duh”
 • 2002. Voditelj Referentnog centra Ministarstva Zdravstva RH za prikupljanje, provjeru, pohranu, distribuciju i transplantaciju rožnice
 • 2002. - Osnivač i ravnatelj privatne oftalmološke poliklinike “Svjetlost"
 • 2003. - stjecanje znanstveno-nastavnog zvanja profesor na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci
Kirurške vještine:
Kirurgija prednjeg očnog segmenta: više od 30.000 operacija, uglavnom katarakte, glaukoma, fakoemulzifikacije, strabizma, transplantacije rožnice i Excimer laser kirurgije.

Publikacije:
Objavio je preko 200 znanstvenih i stručnih radova u domaćim i inozemnim časopisima, od toga u časopisima indeksiranim u međunarodnim publikacijama 29 (u Current Contentsu 11 radova), 109 sažetaka (u Current Contentsu 11), 13 poglavlja u knjigama, 4 knjige te je gost urednik časopisa Klinička medicina.

Nagrade:
 • 1992. Stipendija za prikaz rada "Cistoidni makularni edem kod implantacije intraokularnih leća u prednju sobicu nakon rupture stražnje kapsule" na IX kongresu Europskog oftalmološkog društva u Bruxelles-u.
 • 1995. Stipendija za prikaz rada "Transskleralna sulkus fiksacija intraokularnih leća smještenih u stražnju sobicu: trogodišnja studija" na X kongresu Europskog oftalmološkog društva u Milanu.
 • 1996. Stipendija od Europskog oftalmološkog društva (boravak od 1 mjesec na Očnoj klinici u Bristolu,Engleska, prof. dr. David Easty)

Stručno usavršavanje i nastavna djelatnost:
 • 1990.- Znanstveni asistent, Klinika za očne bolesti Medicinskog fakulteta
 • 1993.- Instruktor na tečaju “Odabrana poglavlja pedijatrijske oftalmologije”
 • 1993. Instruktor na Prvom neđunarodnom susretu “Bolesti rožnice, keratoplastika i metode pohrane rožničnog tkiva”
 • 1995.- Instruktor na Poslijediplomskom studiju “Imunologija u oftalmologiji”, Zavod za oftalmologiju Opće bolnice “Sveti Duh” i Medicinski fakultet
 • 1995.- Instruktor na Poslijediplomskom studiju “Ultrazvuk u oftalmologiji”, Zavoda za oftalmologiju Opće bolnice “Sveti Duh” i Medicinskog fakulteta u Zagrebu
 • 1997.- Instruktor na Međunarodnoj ljetnoj školi “Transplantacija rožnice, očno bankarstvo i bolesti rožnice”
 • 1998.- Predavač na Poslijediplomskom studiju Medicinskog fakulteta u Rijeci
Ostale edukatorske aktivnosti
 • 1999. - Kirurški instruktor za tvrtku “Alcon” u Bosni i Hercegovini, Sloveniji, Ukrajini, Rumunjskoj, Makedoniji, Bugarskoj
 • 1999. - 2003. Kirurški instruktor na Očnim odjelima u Slavonskom Brodu, Osijeku, Rijeci, Splitu, Zadru, Šibeniku, Dubrovniku, Puli, Virovitici i Požegi
 • 2000. - Organizator prvog hrvatskog “Wet-laba” o fakoemulzifikaciji u Zagrebu
 • 2001. - Organizator “Wet-laba” o fakoemulzifikaciji u Splitu
 • 2001. - Organizator prvog hrvatskog telemedicinskog kongresa o fakoemulzifikaciji u Zagrebu
Stručna zaduženja
 • 1991. Liječnik na Zavodu za oftalmologiju O.B. “Sveti Duh”, Zagreb
 • 1995. Osnivač Lions hrvatske očne banke
 • 2001. Predstojnik Zavoda za oftalmologiju, O.B. “Sveti Duh”
 • 2002. Ravnatelj privatne oftalmološke poliklinike “Svjetlost”, Zagreb
Nagrade
 • 1992. Pozvani sudionik na IX kongresu SOE s predavanjem “ Cystoid macular oedema in eyes that underwent anterior chamber intraocular lens implantation following posterior capsule rupture”
 • 1995. pozvani sudionik na kongresu SOE s predavanjem “ Transscleral sulcus fixation of posterior chamber intraocular lenses: three years follow-up study “
 • 1996. SOE nagrada – boravak na očnom odjelu u Bristolu, Prof David Easty
 • 2001. Red Danice Hrvatske s pleterom
Stručno usavršavanje u inozemstvu:
Velika Britanija, Rusija, Austrija,Italia, Mađarska, Japan, SAD.

Jezici: Engleski

Članstvo u društvima: Hrvatski liječnički zbor, Hrvatsko oftalmološko društvo, Europsko društvo za kataraktu i refraktivnu kirurgiju (ESCRS), Europsko udruženje očnih banaka, Američka oftalmološka akademija. Akademija medicinskih znanosti Hrvatske, Asocijacija za istraživanje u području oftalmologije (ARVO), Član odbora europskog udruženja oftalmologa (SOE), Udruženje za bolesti prednjeg segmenta oka

Članstvo u odborima: Upravni odbor Europskog udruženja očnih banaka, član odbora

Humanitarni rad:
 • Tajnik, potpredsjednik te predsjednik Lions kluba Kaptol Zagreb i
 • District Chairman Lions Club International Foundation
Urednički rad:
 • Jedan od urednika "Acta medica Croatica" i član uredništva "Ophthalmologica Croatica".
 • Urednik časopisa “Klinička medicina” (Vol 5) i “Klinička medicina” – specijalno izdanje za 11. Konfereciju Europskog udruženja očnih banaka.
Društveno politički rad:
 • Predsjednik omladine Hrvatske (SSOH) 1987/88.g.
 • Zastupnik u Saboru SR Hrvatske 1986-90.g.
 • Savjetnik Potpredsjednice Vlade RH gospođe Željke Antunović za zdravstvo
 • Predsjednik Upravnog vijeća HZZO-a
Aktivno sudjelovanje u realizaciji slijedećih znanstvenih projekata:
 • 1986./87. aktivno je učestvovao u istraživačkom projektu «Integrirani informacijski sistem u oftalmologiji» (voditelj: prof.dr. Krešimir Čupak).
 • 1993.g. znanstveno radi u okviru projekta «Pohranjivanje transplantata rožnice kod kunića – očna banka» (voditelj: doc. dr. Lj. Henč-Petrinović, šifra: 3-01-197)
 • 1995.g. znanstveno radi u okviru projekta «Transplantacija rožnice - očna banka» (voditelj doc.dr. Henč-Petrinović, šifra:129-007) Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske.
 • 1996.g. radi u okviru projekta «Funding of Lions Croatian Eye Bank», financiranog od International Federation of Eye Bank, USA.
 • 2000. Voditelj znanstevo-istaživačkog projekta Ministarstva znanosti i tehnologije RH “ Transplantacija rožnice –očna banka “
 • 2002. Voditelj znanstveno –istraživačkog projekta Ministarstva znanosti i tehnologije RH “ Transplantacija rožnice i formiranje mreže očnih banaka u Hrvatskoj”
 • 2002. Prvi suradnik na znanstveno –istraživačkog projekta Ministarstva znanosti tehnologije “ Imunologija oka”
 • 2002. Prvi suradnik na tehnološkom projektu Ministarstva znanosti i tehnologije “Sinteza amnija i limbalnih stanica za transplantaciju”
Unaprijeđenje struke inovacijom ili uvođenjem nove tehnike ili metodologije:
 • Formiranje prve banke tkiva u Hrvatskoj, Lions hrvatske očne banke 1995.g. Lions hrvatska očna banka uključena je od samog osnutka u Europsko udruženje očnih banaka, a dr. Gabrić je radi svoje aktivnosti koja je bila i međunarodno prepoznata izabran kao član upravnog odbora Europskog udruženja očnih banaka. Prof dr. sc. Nikica Gabrić osnivač je i voditelj spomenute banke tkiva i organa od njena osnutka, a osim toga je svojim osobnim zalaganjem i stručnom pomoći potpomogao otvaranje očnih banaka u Rijeci, Osijeku i Splitu.
 • Uvođenje cijelog niza novih operacijskih zahvata u hrvatsku medicinu (operacija mrene pomoću ultrazvuka, transplantacija amnijskih membrana, sulkus fiksacija intraokularnih leća i operacija mrene s implantacijom intraokularnih leća u djece)
 • Lions hrvatska očna banka, čiji je Voditelj, 2000.g. postaje informatički koordinator Europskog udruženja očnih banaka
 • Uvođenje refraktivne kirurgije s Excimer laserom
 • Unaprijeđenje transplantacijske medicine
Unaprijeđenje nastavog procesa sadržajno ili u metodologici:
 • Izdavanje knjige “Očna banka” - prve knjige u Hrvatskoj iz područja očnog bankarstva i transplantacijske medicine, 2000. godine
 • Izdavanje 3 knjige za poslijediplomski studij i tečajeve, te organizacija istoimenih tečajeva: 1992.g. "Ultrazvuk u oftalmologiji", 1993. g. "Izabrana poglavlja iz dječje oftalmologije ", 1994.g. "Bolesti rožnice, keratoplastika i metode pohrane rožničnog tkiva"
 • Organizirao je međunarodni skup u Umagu: "Corneal Diseases, Keratoplasty, and Corneal Tissue Storage Methods", 1994. g.
 • Organizirao je međunarodnu ljetnu oftalmološku školu u Dubrovniku: “Corneal Transplantation, Eye Banking and Corneal Diseases”, 1997.g.
 • Organizator je prvog oftalmološkog skupa koji se odvijao simultano u Zagrebu i Splitu putem telemedicine "Moderni pristup operaciji katarakte", 2001.g.
 • Organizator je dva "wet-laba" u kojima se oftalmolozi uče primjeni novih operacija na životnjskim očima, u Zagrebu 2000.g. i 2001.g.
 • Podučavao je kolege oftalmologe brojnim operacijskim metodama kako na svom Odjelu OB “Sveti Duh”, tako i na brojnim drugim očnim odjelima u Hrvatskoj, Bosni Hercegovini, Sloveniji, Mađarskoj, Rumunjskoj, Ukrajini i Makedoniji.
 • Instruktor je vodeće američke oftalmološke tvrtke “Alcon”.
 • Voditelj je brojnih tečajeva iz operacije katarakte u Hrvatskoj, Mađarskoj, Rumunjskoj i Sloveniji, među njima i 2 tečaja video-kirurgije.
Aktivno sudjelovavanje u izvođenju poslijediplomske nastave:
 • Na Medicinskom fakultetu u Zagrebu predavač na poslijediplomskom studiju: Od 1995.g. "Klinička imunologija - imunologija u oftalmologiji"
 • Od 1996.g. Ultrazvuk u kliničkoj medicini - smjer oftalmologija (Biometrija, Fakoemulzifikacija)
 • Na Medicinskom fakultetu u Rijeci predavač na 3 poslijediplomska kolegija: "Keratoplastika i implantologija" i "Oftalmološka imunologija" od 1999.g., te “Klinička farmakologija” u 2002.g.
 • U godinama održavanja poslijediplomske nastave imao više od 50 sati godišnje u poslijediplomskoj nastavi.

<=Povratak Ostale Biografije:
  prof.dr.sc. Iva Dekaris
  dr. Ante Barišić