KONGRES: 10. OŽUJKA U HOTELU SHERATON, ZAGREB

VEĆ 13. GODINU...

 

dr. Ante BarišićZanimanje: specijalist oftalmolog
Znanstveni stupanj: doktor medicine
Godina rođenja: 11.10.1973.
Mjesto rođenja: Mostar, BiH
 

Rođen je 11.10.1973. u Mostaru, BiH gdje je završio osnovnu i srednju školu (Matematičko-fizikalno-informatička gimnazija „Aleksa Šantić“).

2000. diplomirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
2000.-2001. odslužio je regularni vojni rok u Hrvatskoj vojsci
2000.-2002. pripravnički staž OB“Sveti Duh“
2002. položio je stručni ispit
2002.-2004. radio je u farmaceutskoj kompaniji Merck Sharp & Dohme d.o.o.
2004-2008. specijalizacija iz oftalmologije na Klinici, a zatim Zavodu za očne bolesti OB“Sveti Duh“ pod mentorstvom doc. dr. Ive Dekaris
2008. položio je specijalistički ispit iz oftalmologije
2006.-2008. Sveučilišni poslijediplomski studij, doktorski program, Biomedicina i zdravstvo
2006.-2007. Specijalistički poslijediplomski studij, Oftalmologija
2008. srpanj, zaposlen u Poliklinici „Svjetlost“

ZNANSTVENI RAD
2004.-2008. Aktivno sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom projektu Ministarstva znanosti i tehnologije RH «Imunologija oka» (0129-010), autorstvo i koautorstvo na sažetcima i znanstvenim radovima u sklopu spomenutog projekta

KLINIČKI RAD
2004.-2009. Poseban interes za dijagnostiku i liječenje bolesti prednjeg očnog segmenta, kirurgiju katarakte i refrakcijsku kirurgiju

PUBLIKACIJE
Objavio u CC-u 4 rada te niz drugih radova i sažetak

SUDJELOVANJE NA MEĐUNARODNIM I DOMAĆIM SKUPOVIMA
Aktivno sudjelovao na međunarodnim kongresima u Parizu, Sofiji, Veneciji, Beču, Berlinu, Bratislavi, Ljubljani, Sarajevu te na stručnim oftalmološkim kongresima u Primoštenu, Dubrovniku, Hvaru, Zagrebu

EDUKACIJA U INOZEMSTVU
2008. Jednomjesečni boravak u “University Eye Clinic Munchen”
2008. “International Cataract School”, Prag
2007. i 2008. Edukacija iz kirurgije katarakte u Budimpešti i Ljubljani

ČLANSTVO U UDRUŽENJIMA
Hrvatsko oftalmološko društvo (HOD)
Hrvatsko društvo liječnika za kirurgiju katarakte i refraktivnu kirurgiju, tajnik (CSCRS)
Europsko društvo za kirurgiju katarakte i refraktivnu kirurgiju (ESCRS)
Europsko udruženje očnih banaka (EEBA)
Hrvatsko katoličko liječničko društvo (HKLD)


<=Povratak Ostale Biografije:
  prof.dr.sc. Iva Dekaris
  prof.dr.sc. Nikica Gabrić