Croatian Society for Cataract and Refractive Surgery

Razmjenjujući vještine, iskustva i znanje stvaramo budućnost oftalmologije

Croatian Society for Cataract and Refractive Surgery - CSCRS Hrvatsko društvo za kirurgiju katarakte i refraktivnu kirurgiju osnovano je 2003. godine.

Primarni cilj CSCRS društva je okupljanje oftalmologa iz Hrvatske i svijeta u svrhu edukacije i međusobnog povezivanja, podizanje kvalitete znanstveno-stručnog djelovanja iz područja oftalmološke struke, te stvaranje i uvođenje svjetskih trendova liječenja u kliničku praksu.

CSCRS je član ESCRS Europskog društva za kirurgiju katarakte i refraktivnu kirurgiju.

Organizacijski odbor

prof. dr. sc. Ratimir Lazić

POTPREDSJEDNIK ORGANIZACIJSKOG ODBORA

doc. dr. sc. Maja Bohač

ORGANIZACIJSKI ODBOR

doc. dr. sc. Nataša Drača

ORGANIZACIJSKI ODBOR

doc. dr. sc. Alma Biščević

ORGANIZACIJSKI ODBOR

doc. dr. sc. Adi Pašalić

ORGANIZACIJSKI ODBOR

dr. Krešimir Gabrić

ORGANIZACIJSKI ODBOR

dr. Ivan Gabrić

ORGANIZACIJSKI ODBOR

Kontakt

Zagreb

Vjekoslava Heinzela 39

Sponzori

 • Oktal Pharma
 • Medika d.d.
 • Johnson & Johnson
 • Schwind
 • Roche
 • SIFI
 • Bausch & Lomb
 • Star ICL
 • Novartis
 • Bayer
 • Abbvie
 • Pros Logistics
 • Dea Lens Project
 • Inspharma
 • Medis