Isplanirajte svoj dolazak!

Smještaj za sudionike konferencije

Smještaj sudionika previđen je u hotelu Hilton Garden Inn u kojem će se odvijati i cjelokupno događanje.
Rezervacija smještaja moguća je za sudionike konferencije.
Hotel Hilton Garden Inn nalazi se na centralnoj lokaciji, 10 minuta hoda od Trga bana Josipa Jelačića.
Troškovi smještaja plaćaju se izravno hotelu. Za sva dodatna pitanja na raspolaganju je rezervacijski tim Hilton Garden Inn.
Hilton Garden Inn Zagreb - Radnička
Radnička cesta 21
10000 Zagreb
Croatia

Hilton info telefon: +385 1 6042 730
E-mail: zagreb.reservations@hilton.com

Online rezervacije: https://www.hilton.com/en/hotels/zagpagi-hilton-garden-inn-zagreb-radnicka/
Registracijski kod: CSCRS
*Popust od 10% na smještaj vrijedi ovisno o dostupnosti hotela.

Sponzori

 • Oktal Pharma
 • Medika d.d.
 • Johnson & Johnson
 • Schwind
 • Roche
 • SIFI
 • Bausch & Lomb
 • Star ICL
 • Novartis
 • Bayer
 • Abbvie
 • Pros Logistics
 • Dea Lens Project
 • Inspharma
 • Medis
 • JGL