Isplanirajte svoj dolazak!

Smještaj za sudionike konferencije

Smještaj sudionika previđen je u hotelu Hilton Garden Inn u kojem će se odvijati i cjelokupno događanje.
Rezervacija smještaja moguća je za sudionike konferencije.
Hotel Hilton Garden Inn nalazi se na centralnoj lokaciji, 10 minuta hoda od Trga bana Josipa Jelačića.
Troškovi smještaja plaćaju se izravno hotelu. Za sva dodatna pitanja na raspolaganju je rezervacijski tim Hilton Garden Inn.
Hilton Garden Inn Zagreb - Radnička
Radnička cesta 21
10000 Zagreb
Croatia

Hilton info telefon: +385 1 6042 730
E-mail: zagreb.reservations@hilton.com

Online rezervacije: https://www.hilton.com/en/hotels/zagpagi-hilton-garden-inn-zagreb-radnicka/
Registracijski kod: CSCRS
Svi naši sudionici pri rezervaciji smještaja u hotelu Hilton Garden Inn dobivaju 10% popusta. Dobro nam došli!